Crisisplan

Onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank NV heeft als eis dat ieder pensioenfonds een crisisplan maakt. In dit crisisplan worden de stappen beschreven, die het bestuur zal nemen in geval de financiële positie van het fonds zodanig is, dat niet langer de berekende verplichtingen kunnen worden nagekomen.

Om dit te vermijden heeft het Pensioenfonds een overeenkomst met Citibank dat wanneer de dekkingsgraad beneden de 104.1% komt er door Citibank aanvullende stortingen gedaan zullen worden.

In het crisisplan worden ook stappen beschreven, voor het geval Citibank weigert aanvullende stortingen te doen. Allereerst zullen dan juridische acties worden ondernomen en indien alle middelen uitgeput zijn kan besloten worden de verplichtingen aan te passen (korten).

 

> Crisisplan