Hoe staat het pensioenfonds ervoor?

Dekkingsgraad

Eind januari 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 113,0%

 

Wat zegt dat over de financiële situatie van ons pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter voor het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting van het pensioenfonds om pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van bijna 104,1% is er voldoende vermogen om aan die verplichtingen te voldoen. Bovenop dat minimaal vereist vermogen moet Pensioenfonds Citigroup nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 116,5% voldoet het pensioenfonds aan dat vereiste vermogen.

Als de dekkingsgraad lager is dan 105% spreken we van onderdekking; als de dekkingsgraad lager is dan ongeveer 120% heeft het pensioenfonds een reservetekort.

 

Ontwikkeling dekkingsgraad

 

Maand                         Dekkings-    Beleids-

                                      graad            dekkings-

                                                             graad

November 2017           113,1%          110,6%

December 2017           114,1%          111,2%

Januari 2018                 116,7%          111,9%

Februari 2018               115,7%          112,4%

Maart 2018                   113,6%           112,8%

April 2018                     114,5%           113,2%

Mei 2018                       113,6%           113,4%

Juni 2018                       113,2%           113,6%

Juli 2018                        114,1%           113,7%

Augustus 2018             113,7%           114,0%

September 2018          114,7%           114,2%

Oktober 2018               111,5%           114,0%

November 2018           110,1%           113,8%

December 2018           110,1%           113,5%

Januari 2019                 111,5%           113,0%

Gemiddeld 12 maanden 113,0%

 

Begrippen: beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad

Pensioenfondsen gebruiken twee dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Beide laten zien wat de verhouding is tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst, maar ze worden elk op een andere manier berekend en gebruikt.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De stabielere beleidsdekkingsgraad is daarom meer geschikt om het beleid van het pensioenfonds op af te stemmen. Er wordt verplicht naar de beleidsdekkingsgraad gekeken om te bepalen of en in welke mate de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De actuele dekkingsgraad is een momentopname aan het einde van een maand. Hierin zijn de effecten op de korte termijn van stijgende of dalende beleggingsopbrengsten of rente goed zichtbaar.