Hoe staat het pensioenfonds ervoor?

Dekkingsgraad

Eind juli 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 111,4%

 

Wat zegt dat over de financiële situatie van ons pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter voor het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting van het pensioenfonds om pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van bijna 104,1% is er voldoende vermogen om aan die verplichtingen te voldoen. Bovenop dat minimaal vereist vermogen moet Pensioenfonds Citigroup nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 116,5% voldoet het pensioenfonds aan dat vereiste vermogen.

Als de dekkingsgraad lager is dan 105% spreken we van onderdekking; als de dekkingsgraad lager is dan ongeveer 120% heeft het pensioenfonds een reservetekort.

 

Ontwikkeling dekkingsgraad

 

Maand                         Dekkings-    Beleids-

                                      graad            dekkings-

                                                             graad

 

Juli 2019                        108,0%           111,4%

Juni 2019                       109,2%           111,9%

Mei 2019                       109,0%           112,2%

April 2019                     113,1%           112,6%

Maart 2019                   112,1%           112,7%

Februari 2019              113,6%           112,8%

Januari 2019                 111,5%           113,0%

December 2018           110,1%           113,5%

November 2018           110,1%           113,8%

Oktober 2018               111,5%           114,0%

September 2018          114,7%           114,2%

Augustus 2018             113,7%           114,0%

 

 

Begrippen: beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad

Pensioenfondsen gebruiken twee dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Beide laten zien wat de verhouding is tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst, maar ze worden elk op een andere manier berekend en gebruikt.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De stabielere beleidsdekkingsgraad is daarom meer geschikt om het beleid van het pensioenfonds op af te stemmen. Er wordt verplicht naar de beleidsdekkingsgraad gekeken om te bepalen of en in welke mate de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De actuele dekkingsgraad is een momentopname aan het einde van een maand. Hierin zijn de effecten op de korte termijn van stijgende of dalende beleggingsopbrengsten of rente goed zichtbaar.