Hoe staat het pensioenfonds ervoor?

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad eind oktober: 109,4%
Actuele dekkingsgraad eind oktober: 107,1%

 

Wat zegt dat over de financiële situatie van ons pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter voor het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting van het pensioenfonds om pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Vanaf een dekkingsgraad van circa 104% is er volgens de wet voldoende vermogen om aan die verplichtingen te voldoen. Bovenop dit minimaal vereiste vermogen moet Pensioenfonds Citigroup nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een dekkingsgraad van circa 114% beschikt het pensioenfonds over dat vereiste vermogen. Bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mag een pensioenfonds indexaties gaan verlenen.

Op dit moment zien alle pensioenfondsen in Nederland de dekkingsgraden dalen. Bij ons ligt de beleidsdekkingsgraad nog steeds boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1%, maar onder de vereiste dekkingsgraad van 114,1%. Omdat de beleidsdekkingsgraad net boven de 110% ligt, betekent dit dat wij uw pensioen niet kunnen aanpassen aan de stijging van de lonen/prijzen (indexatie). Met de werkgever zijn afspraken gemaakt over het financieel bijdragen aan het indexeren van de pensioenen. Indien de werkgever een financiële bijdrage aan het fonds betaalt, zoals onder voorwaarden toegezegd, zal uw pensioen (deels) wel worden verhoogd.

De actuele dekkingsgraad is weer langzaam aan het stijgen. Deze staat momenteel boven het minimaal vereist vermogen van 104,1%. Derhalve heeft dit vooralsnog geen consequenties voor uw pensioen.

Het bestuur houdt de ontwikkeling van de dekkingsgraad nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig passende maatregelen om de zekerheid van uw pensioen te behouden.

 

Ontwikkeling dekkingsgraad

 

Maand                         Dekkings-    Beleids-

                                      graad            dekkings-

                                                             graad

 

Oktober 2019               107,1%           109,4%

September 2019          105,0%           109,8%

Augustus 2019             103,6%           110,6%

Juli 2019                        108,0%           111,4%

Juni 2019                       109,2%           111,9%

Mei 2019                       109,0%           112,2%

April 2019                     113,1%           112,6%

Maart 2019                   112,1%           112,7%

Februari 2019              113,6%           112,8%

Januari 2019                 111,5%           113,0%

December 2018           110,1%           113,5%

November 2018           110,1%           113,8%

 

 

Begrippen: beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad

Pensioenfondsen gebruiken twee dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Beide laten zien wat de verhouding is tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst, maar ze worden elk op een andere manier berekend en gebruikt.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De stabielere beleidsdekkingsgraad is daarom meer geschikt om het beleid van het pensioenfonds op af te stemmen. Er wordt verplicht naar de beleidsdekkingsgraad gekeken om te bepalen of en in welke mate de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De actuele dekkingsgraad is een momentopname aan het einde van een maand. Hierin zijn de effecten op de korte termijn van stijgende of dalende beleggingsopbrengsten of rente goed zichtbaar.