Verhuizen

Trouwen/samenwonen

Uit elkaar

Overlijden

Indexaties

 

Pensioenfonds Citigroup kent 2 verschillende  vormen van toeslagverlening.

  1. Bij de deelnemers van het reglement 1991 is bepaald, dat de toeslag voor ingegane pensioenen gelijk is aan wat is bepaald in de CAO. Tot 2015 was voor deze groep deelnemers de te geven toeslag gelijk aan de stijging van de CAO lonen.
  2. Voor de deelnemers van andere reglementen is in de CAO van 1998 overeengekomen, dat deze toeslagverlening gelijk is aan de prijsstijging (CPI) voor zover het fonds over voldoende middelen beschikte.

 

Sinds begin 2015 zijn alle toeslagen volgens de CAO afhankelijk gesteld aan de financiële positie van het fonds. Dit geldt voor zowel de aan loonstijging als de aan prijsstijging gerelateerde toeslagen.De ambitie van de CAO is een waardevast pensioen.

 

De toeslagen worden als regel verleend op 1 april van het jaar. Bij onvoldoende financiële buffers mag wettelijk niet langer volledige toeslag worden verleend. Pensioenfonds Citigroup heeft in 2015 een herstelplan moeten indienen, dat toeslagverlening in de eerstkomende 3 jaar uitsluit.

 

De wetgeving staat toe om gespreid gemiste indexaties in te halen, zodat de toeslagambitie van de CAO op termijn alsnog kan worden gerealiseerd. Het beleid van het fonds is om deze inhaalindexaties te spreiden over 5 jaar.

 

Indien in een gegeven jaar de loonstijgingen lager zijn dan de prijsstijgingen dan wordt de CAO ambitie van waardevast pensioen niet gerealiseerd. Er is in dat geval geen sprake van een inhaalindexatie.

 

De toeslagen in het verleden waren:

 

                  CAO-        indexatie

                  lonen

2016         1.0%          0.0%

2015         1.0%          1.0%

2014         0.0%          0.0%

2013         0.0%          0.0%

2012         0.0%          0.0%

2011         1.2%          1.2%

 

 

                  CPI        indexatie

2016         0.6%          0.0%

2015         1.0%          1.0%

2014         2.5%          2.5%

2013         2.4%          2.4%

2012         2.3%          2.3%

2011         1.3%          1.3%