Herstelplan

Het herstelplan

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) is vanaf eind 2015 onvoldoende. Zolang het pensioenfonds onvoldoende reserves heeft, is een herstelplan van kracht. In dat plan laat het pensioenfonds zien met welke maatregelen het in een periode van 10 jaar de financiële positie kan herstellen. Het plan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels van toezichthouder DNB. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Herstelplan en dekkingsgraadontwikkeling tot 2030

In maart 2020 is het herstelplan geactualiseerd. Op basis van dit bij DNB ingediende herstelplan 2020 zou ons pensioenfonds binnen de gestelde termijn van 10 jaar weer ‘gezond’ zijn. Onze dekkingsgraad die dan bereikt moet zijn, bedraagt circa 116%. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de stijging van de prijzen gedurende deze periode.

Aanvullende maatregelen

Als de economische omstandigheden de komende jaren niet verbeteren, kan als aanvullende maatregel een betaling door de werkgever worden gevraagd; deze is hiertoe echter niets verplicht.