De waarde van uw pensioen / indexatiebeleid

 

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard, hetgeen komt doordat de prijzen stijgen. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Als u gepensioneerd bent, of uit dienst, of arbeidsongeschikt, dan probeert Pensioenfonds Citigroup uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dat noemen we indexatie, of ook wel toeslag. Het indexeren lukt helaas niet altijd. Als het financieel tegenzit, en de beleidsdekkingsgraad beneden 110% is, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Citigroup niet en daarboven slechts gedeeltelijk kan indexeren. Het Pensioenfonds heeft een overeenkomst met Citibank dat wanneer de dekkingsgraad beneden de 104.1% komt er door Citibank aanvullende stortingen gedaan zullen worden.

Dit is aan het einde van het eerste kwartaal 2016 aan de orde geweest.

 

Aanpassing pensioen in het verleden en in de toekomst

In het verleden is tot 2015 altijd geïndexeerd conform de reglementen. Reglementen kunnen betrekking hebben op stijging conform de cao-lonen alsook die uitgaan van de prijsstijging volgens de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

 

Indexatie

Hoewel Pensioenfonds Citigroup streeft naar een volledige toeslag op basis van de prijsindex is indexatie van de pensioenen voorwaardelijk gemaakt sinds 1 januari 2015. Indexatie is dus geen vanzelfsprekendheid. In de afgelopen jaren kon er niet worden geïndexeerd. Ook voor de komende jaren moeten we realistisch zijn en zullen we hoogstwaarschijnlijk uw pensioen niet kunnen verhogen. Elk jaar beslist het bestuur of - en zo ja in welke mate - de pensioenen worden aangepast. Hierbij kijkt het bestuur altijd naar de beleidsdekkingsgraad. Als over een kalenderjaar een toeslag wordt toegekend, gebeurt dat altijd per 1 januari. Het is onzeker of in de toekomst een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Voor toekomstige toeslagen is geen geld gereserveerd.

Het pensioenfonds kijkt sinds 2015 naar twee kritische grenzen voor het indexeren van de pensioenen: het minimaal vereist vermogen (beleidsdekkingsgraad 110%) en het vereist vermogen voor toekomstbestendig indexeren (beleidsdekkingsgraad circa 124%).

Bij een beleidsdekkingsgraad beneden de 110% kan er niet worden geïndexeerd en bij een dekkingsgraad boven 124% kan volledig worden geïndexeerd en zijn zelfs inhaalindexaties aan de orde.