Oproep kandidaatstelling lid VO namens deelnemers en gewezen deelnemers

 

Voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zijn wij op zoek naar een VO lid namens de deelnemers en gewezen deelnemers.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden, namelijk:

•   Eén lid namens de deelnemers en gewezen deelnemers.

•   Eén lid namens de pensioengerechtigden.

•   Eén lid namens de werkgever.

 

Per 1 juli 2019 loopt de zittingsperiode van het huidige VO lid Marc Verstege af. Voor de nieuwe zittingsperiode van 4 jaar zijn wij op zoek naar kandidaten.

Indien u voldoet aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u zich voor 2 juli 2019 kandidaatstellen door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de verkiezingscommissie:

 

Per mail:

pfcitigroup-bestuur@montae.nl

 

Per brief:

Pensioenfonds Citigroup

t.a.v. de verkiezingscommissie VO

Verrijn Stuartlaan 1F

2288 EK  RIJSWIJK

 

Lees meer over de functie in het functieprofiel VO lid. Wilt u meer weten over de verkiezingsprocedure, lees dan meer hierover in het verkiezingsreglement.

> Functieprofiel VO

> Verkiezingsreglement

> VO reglement

< terug naar de homepage