Vacature voor Uitvoerend Bestuurder met aandachtsgebied ‘Vermogensbeheer’ Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland

 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (SPCN) werkt volgens het omgekeerd gemengd bestuursmodel dat bestaat uit een uitvoerend deel en een niet uitvoerend deel met een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur bestaat uit in totaal zes leden:

•  een uitvoerend deel van twee uitvoerende onafhankelijke bestuursleden (verder: UB’s)

•  een niet uitvoerend deel (verder: NUB)  van vier leden, nl.

    - een niet uitvoerend bestuurslid namens de werkgever

    - een NUB namens de werknemers

    - een NUB namens de pensioengerechtigden

    - een onafhankelijk voorzitter

 

Het bestuur van SPCN is op zoek naar een Uitvoerend bestuurder met als aandachtsgebied ‘Vermogensbeheer’.

Wilt u meer weten over de inhoud van de functie verwijzen wij u graag naar het bijgevoegde functieprofiel.

Indien u zich herkent in de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u voor 2 september 2019 reageren door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de werving- en selectiecommissie:

 

Per mail:

pfcitigroup-bestuur@montae.nl

 

Per brief:

Pensioenfonds Citigroup

t.a.v. de Werving- en selectiecommissie

Verrijn Stuartlaan 1F

2288 EK  RIJSWIJK

 

Wij kijken uit naar uw reactie.

 

> functieprofiel Uitvoerend Bestuurder

> terug naar de homepage