Verkiezingen lid VO namens deelnemers en gewezen deelnemers

 

De oproep in juni 2019 tot kandidaatstelling voor het Lid Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers en gewezen deelnemers heeft geleid tot 3 geschikte kandidaten.

 

Verkiezingen

Omdat er meerdere geschikte kandidaten zijn voor deze functie krijgt u als deelnemer of gewezen deelnemer de gelegenheid uw kandidaat te kiezen voor de zittingsperiode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2023.

U kunt kiezen voor de volgende kandidaten:

1. Henk van Gorkum - Gewezen deelnemer

 

2. Bart Heenk - Gewezen deelnemer

 

3. Marc Verstege - Deelnemer en huidig VO-lid

 

Meer informatie over deze kandidaten treft u hier.

 

 

Uw stem voor 2 september 2019

Als u behoort tot de groep deelnemers of gewezen deelnemers, dan kunt u uw voorkeur voor één van deze kandidaten kenbaar maken aan de verkiezingscommissie.

 

Per mail:

pfcitigroup-bestuur@montae.nl

 

Per brief:

Pensioenfonds Citigroup

t.a.v. de verkiezingscommissie VO

Verrijn Stuartlaan 1F

2288 EK  RIJSWIJK

 

Uw stem is anoniem en wordt niet openbaar gemaakt.

 

Lees meer over de functie in het functieprofiel VO-lid. Wilt u meer weten over de verkiezingsprocedure, lees dan meer hierover in het verkiezingsreglement.

> Beschrijving kandidaten

> Functieprofiel VO

> Verkiezingsreglement

> VO reglement

< terug naar de homepage