Wat als u een klacht heeft?

 

Pensioenfonds Citigroup wil u zo goed mogelijk informeren over uw pensioen. Wij volgen procedures om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar ook al houdt het pensioenfonds zich strikt aan de regels, toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, of vindt u misschien dat u niet goed bent behandeld. Als u een klacht heeft proberen we daar natuurlijk eerst onderling uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachten en geschillencommissie van het pensioenfonds.

 

De Klachten- en Geschillencommisie bestaat uit:

  • Mevr. D. Lopulua,  (werkgeverslid)
  • Mevr. M. Brouwer (deelnemerslid)
  • Dhr. J. de Graaf (gepensioneerdenlid)

 

Nadat de commissie in een dergelijke situatie schriftelijk van uw klacht op de hoogte is gebracht, ontvangt u binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging. Soms ook al eerder, als een klacht bijvoorbeeld sneller kan worden afgehandeld. Vervolgens zal het pensioenfonds binnen zes weken met een inhoudelijk onderbouwde reactie terugkomen op uw klacht. In het geval het pensioenfonds voorziet dat er meer tijd nodig is om uw klacht af te handelen hoort u van het pensioenfonds wat die termijn is.

 

In het geval u er toch niet uitkomt met het pensioenfonds kunt u met uw klacht terecht bij  de  Ombudsman Pensioenen.